همخانه و توافق بر سر نظافت

اگه شما با یک یا دو همخونه زندگی میکنید احتمالا اختلاف نظر هایی دارید و ممکنه به تفاهم رسیدن سر نظافت خونه رو مشکل کنه.

پیشنهاد ما این است که لیستی از وظایف تهیه کنید و زمان هایی را برای نظافت در نظر بگیرید که همه زمان خالی داشته باشند. اگر شما و هر یک از هم اتاقی هایتان متعهد به تمیزکاری خود باشید، اختلاف نظرهای بسیار کمی خواهید داشت. در ادامه:

ظرف های خود را بشویید.

اتاق خود را تمیز کنید.

بعد از پختن غذا آشپزخانه را منظم کنید کنید.

دنبال وسایل خودتان در قسمت های مشترک باشید.

فضا را تمیزتر از آنچه در ابتدا وارد آن شدید رها کنید.

اگر وقت تمیز کردن ندارید، حتما وسایل خود را جمع کرده و در اتاق خود قرار دهید تا بعداً سروقت آنها را مرتب کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: