پاک کردن برچسب‌های تبلیغاتی از روی در و چارچوب ها

برای خلاصی از این مشکل روش های گوناگونی ارائه می شود.

روش اول:

روش حرارتی؛ در این روش از یک سشوار برای حرارت دادن این برچسبها استفاده می کنیم. سشوار را در فاصله ۵ سانتی متری برچسب نگه داشته و آرام آرام برچسب را از گوشه  آن گرفته و از سطح جدا می کنیم. به یاد داشته باشید حرکت عجولانه باعث  پاره شدن برچسب شده و کار را سخت تر می کند.

روش دوم:

روش سرکه سفید؛ در این روش از سرکه سفید استفاده می کنیم. ابتدا یک دستمال میکروفایبر را به سرکه سفید آغشته کرده، برچسب را با آن خیس می کنیم و برای مدت ۵ دقیقه اجازه می دهیم که برچسب خیس بخورد. سپس با کشیدن دستمال روی آن، سطح را تمیز میکنیم در صورتیکه آثار آن باقی ماند، این عمل را تکرار می کنیم.

روش سوم:

روش روغن؛ در این روش از روغن های گیاهی بویژه روغن اکالیپتوس یا پارافین خوراکی استفاده می شود. چند قطره روغن روی برچسب بریزید و حدود ۲ ساعت صبر کنید. سپس آن را آرام آرام از روی سطح پاک کنید. اگر آثار چسب روی سطح باقی ماند، می توانید از کمی روغن یا الکل های تجاری موجود برای از بین بردن آن استفاده کنید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: