چرا عاشق تمیز کردن هستیم؟

تمیز کردن فرصتیه برای شروع دوباره، فرصت ساختن چیزی بهتر. تمیز کردن فرصتی است برای تغییر.

راستش را بگویید، هر چند وقت یکبار تمیز می کنید؟ در مورد چند مرتبه تمیز کردن، در اینجا چند قانون مهم آورده شده است:

  • میزهای آشپزخانه : بعد از هر بار استفاده، با کمک دستمال میکروفایبر مهسان
  • وان ها و دیوارهای دوش: هفته ای یک بار، با کمک شیشه شوی تیغه ای مهسان
  • تلفن، رایانه و سایر وسایل الکترونیکی: حداقل هفته ای یک بار، با کمک دستمال ال سی دی و نانو فایبر مهسان
  • کف های روی سطح سخت: هفته ای یک بار، با کمک زمین شو های مهسان
  • سینک ظرفشویی آشپزخانه و سرویس بهداشتی: هفته ای یک بار،با کمک فرچه های مهسان
  • مناطق فرش شده: 1-2 بار در هفته، با کمک جارو برقی

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: