چه جاروبی مناسب است؟

همونطور که همه میدونیم نظافت و تمیزکاری باید از بالا به پایین انجام بشه تا گرد و غباری که از سطوح بالایی سقوط میکنه گرفته بشه.

دقت کنید که جاروب نقش خیلی مهمی دارد، برای فضای داخلی جاروب ها با موهای نرم مناسب هستند که ریزترین غبار را به خود بگیرند، مثل ست جاروب و خاک انداز ایرسا یا دلتا.

برای فضای باز به دنبال جاروبی با موهای محکم و سفت باشید تا به خوبی انواع سطوح متخلخل را پاکسازی کند، مثل ست جاروب و خاک انداز حیاطی مهسان.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: