چگونه برچسب‌ها را از روی بدنه ظروف پلاستیکی پاک کنیم؟

یکی از راه های متداول پرکردن ظرف از آب داغ و بستن در ظرف است. در این حالت همزمان ظرف را در آب داغ می گذارند. با این کار برچسب از هر دو سمت حرارت دریافت می کند و پس از حدود 2 ساعت به راحتی از ظرف جدا می شود. پس از شستن ظرف اگر آثار چسب  روی بدنه ظرف پاک کنید. سپس با آب و مایع ظرفشویی بشویید. به یاد داشته باشید از خراشیدن و یا سائیدن بدنه ظرف پلاستیکی با وسایل زبر یا تیز پرهیز کنید زیرا روی بدنه آثار خط و خراش باقی می گذارد.

اگر ظرف پلاستیکی تحمل آب یا مایعات داغ را نداشته باشد می توان روی برچسب مورد نظر را با سشوار حرارت داد. با حرارت سشوار روی حالت گرم یا داغ به مدت 5 دقیقه نیز می توان برچسب را از روی بطری جدا کرد. در صورت باقی ماندن چسب روی بدنه بطری می توان با یک قطعه پنبه و چند قطره روغن مایع برای پاک کردن  آثار چسب اقدام کرد. عده ای نیز برای خلاصی از جای چسبها از کره بادام زمینی استفاده می کنند. بدین ترتیب که سطح چسب آلوده را با کره بادام زمینی می پوشانند و سپس با یک دستمال میکروفایبر آن را پاک می کنند. آثار چسب نیز با کره بادام زمینی پاک می شود.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: