کاربردهای لاک پاک کن

تا به حال فکر کردی که لاک پاک کن میتونه یه لکه بر قوی و خوب باشه؟

من همیشه برای پاک کردن لکه های سمج از لاک پاک کن استفاده می کنم. به آسانی هم استریل می کند و هم لکه را از بین می برد

برای لکه های زیر توصیه می شود:

پاک کردن اثر خودکار روی مبلمان

تمیز کردن زیره کفش

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: