گام هایی برای از بین بردن بوی کپک در زیرزمین

 

همیشه با ریشه کنی کپک/قارچ شروع کنید، که به معنی از بین بردن رطوبت زیرزمین است.

خشک کردن زیرزمین را با خشک کردن قسمت بیرونی زیرزمین آغاز کنید. مدیریت آب سطح زمین اغلب می تواند آب را حتی قبل از ورود به زیرزمین متوقف کند.

یک سیستم زهکشی ایجاد کنید که آب را از خانه دور کند.

از پنجره های زیرزمین با روکش پنجره محافظت کنید.

دیوار را با مواد مناسب ضد آب کنید.

لوله های فاضلاب و ناودان را تعمیر و  تمیز کنید.

داخل زیرزمین:

داخل فونداسیون را با پوشش های ضد آب آماده مخلوط کنید.

پمپ تخلیه را نصب یا تعمیر کنید.

سیستم رطوبت گیر نصب کنید.

مواد کپک زده،مرطوب یا پوسیده را تمیز یا جایگزین کنید.

همه مواد مرطوب باید در اسرع وقت خشک، تمیز یا حذف شوند.

 

نکته

کپک به همان اندازه که از رطوبت استفاده می کند، تابع خاک است. قارچ ها به غذا نیز نیاز دارند و غبار و گرد اغلب غذای آنها هستند. بنابراین، هر زمان که ناحیه ای را خشک کردید، گردگیری با گردگیر میکروفایبر مهسان را فراموش نکنید.

 

تمام لوله های قابل مشاهده را از نظر نشتی بررسی کنید. لوله های پنهان ممکن است از سقف عبور کرده و به دیوار خشک نشت کنند. در صورت لزوم یک لوله کش استخدام کنید تا نشت لوله ها را بررسی کند.

 

برای موش های گاه و بی گاه، تله ها را تنظیم کنید. اما اگر به طور مداوم با جوندگان و حشرات مشکل دارید، ممکن است بخواهید خانه خود را تحت قرارداد شرکت های کنترل آفات قرار دهید.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: