20 ساله شدیم!

مراسم جشن پايان سال مهسان امسال متفاوت تر از سالهاي گذشته برگزارشد، اين آيين شكرگزاري داخلي كه هر ساله در اين مجموعه به پا داشته ميشود، امسال مقارن شده بود با: 

بيستمين سال فعاليت مهسان، 
راه اندازي ساختمان جديد دفتر مركزي مهسان، 
آغاز به فعاليت ناوگان جديد حمل و توزيع مهسان 
و همچنين آغاز عمليات عمراني اولين فروشگاه و انبار مركزي استاني مهسان واقع در استان مازندران شهرستان محمود آباد

اين جشن با حضور ميهمانان ويژه اي از جمله مقامات كشوري از شهرستانهاي پرديس، دماوند و محمود آباد مازندران، برگزار گرديد

در اين جشن ميهماناني از شركت Borghi ايتاليا و UTO تركيه هم حضور داشتند

مجريان و هنرمندان محبوب كشور از جمله آقايان محمود شهرياري و حميد ماهي صفت در اين مراسم برنامه هايي شاد و بهاري را ارائه نمودند