لکه های جوهر واقعاً با شیر پاک میشن؟

 

جوهر ریخته شده روی دستمال رو توی شیر خیس کردم و گذاشتم چند ساعت بمونه، با گشتن توی اینترنت متوجه شدم که شیر بخاطر خواصی که داره یه جورایی جوهر رو به بیرون از دستمال فشار میده ولی مطمئن نبودم، امتحان کردم و متوجه شدم که این ترفند کار نمیکنه!

پس شیر نمیتونه لکه ی جوهر رو پاک کنه

 

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید: