مسواک و جا مسواکی

بعد از هر دفعه استفاده آن را به خوبی‌ بشویید تا خمیر دندان در لابه لای مسواک شما باقی‌ نماند و اگر بخواهید،می توانید برای شست و شوی بهتره مسواک آن را برای یک یا حتی دو سا عت در سرکه بگذارید تا در زمان کوتاهی‌ باکتری ها نابود شوند. بهتر است که هر ۴ ماه یک بار یا بعد از هر باری که مریض شدید مسواک خود را عوض کنید.به یاد داشته باشید که می توانید از مسواک‌های قدیمی‌ تر و کهنه ی خود برای مصارف دیگر مانند پاک کردن بعضی‌ از سطوح استفاده کنید.برای پاک کردن جای مسواک‌ها یا احتمالا لیوانی که مسواک ها را در آن نگه می‌دارید بهتر است از آب گرم استفاده کنید.