دریافت تندیس نقره ای روز ملی صنعت و معدن به عنوان واحد صنعتی برتر سال 1396

بیشتر بخوانید

دریافت لوح و تندیس از سیزدهمین جشنواره مدیران جوان خانه صنعت، معدن و تجارت

بیشتر بخوانید